logo 3
Felnőtt egyéni konzultáció
Gyermek, serdülő, szülő tanácsadás
Pár és családterápia
Coaching, mediáció
Szexuálpszichológia

Felnőtt egyéni konzultáció

„Az az igazság, hogy még nem vagyunk szabadok. Egyelőre csak szabadságunkban áll szabadnak lenni.” Nelson Mandela.

Ma már egyre növekvő a tendencia a szakemberkeresésre, hiszen ezáltal több lehetőség van a fejlődésre, változásra, és ezáltal a boldogabb, kiegyensúlyozottabb élet megteremtésére is, mintsem odázni és gyűjteni a gondokat, problémákat. Elég egy szakítás, egy veszteség, hogy nincsenek megfelelő társaink, barátaink, eredményeink, sikereink, vagy csak egyszerűen nem tudjuk, hogy merre menjünk előre. A pszichológus nem receptet és választ kínál, hanem más szemszöget, lehetőségeket és kulcsokat a megoldásokhoz, vagy egyszerűen megértést, együttérzést tanúsít.

A felnőtt egyéni konzultációink 50-55 percesek, általában heti rendszerességgel zajlanak. A szakemberek által használt módszerek, illetve az, hogy milyen helyzetekben, problémákkal lehet hozzájuk fordulni, az illető pszichológus bemutatkozásában találhatóak.

Egyéni-felnőtt-konzultációhoz

Problémák, amelyekkel hozzánk fordulhat:

gyerek-konzultációhoz

Problémák, amelyekkel hozzánk fordulhat:

Gyermek, serdülő, szülő tanácsadás

Annak ellenére, hogy a gyermekkort alapvetően „boldognak” gondoljuk,  a gyerekeknek is megvannak a saját kis problémáik, szorongásaik, konfliktusaik, nehézségeik saját magukkal  vagy  a társaikkal. A gyerekek általában a „tünetek” által közlik a nehézségeiket, hisz nem mindig tudják szavakba foglalni az érzéseiket,  hogy  mi bántja, bosszantja őket, vagy, hogy mitől félnek. Ezek közvetett módon, játékkal, bábbal, rajzzal könnyebben feltérképezhetők a megértés és a feldolgozás útján, melyhez használunk kognitív viselkedésterápiát, meseterápiát, relaxációs és imaginációs módszereket. 

Serdülőkorban kiemelkedő fontosságú a bizalomteljes kapcsolat, hogy az amúgy is nehezített életszakaszban lévő  folyamatokat, szemléletmódot megértsük, elfogadjuk, és abban segítsünk, hogy ezt az átmeneti időszakot, amely  akár hosszú évek lehetnek- gyerekből felnőtté válás – mind a fiatal, mind a szülő számára elfogadhatóbbá és kiegyensúlyozottabbá tegyük.

Gyerekeket 10 éves kortól fogadunk, valamint kamaszokat, diákokat. 

A kiskorúakkal, az általános iskolás gyerekekkel végzett munka mindig a szülői konzultációval kezdődik, és a folyamat végéig megmarad. A középiskolás, kamaszokkal történő tanácsadásban nem mindig szükséges a szülői konzultáció, de a szülői beleegyezés viszont igen.

Pár és családterápia, tanácsadás

A pár és családterápia többszereplős „rendszer”, amelynek tagjai befolyással vannak, hatnak egymásra, így együtt „dolgoznak” a fennálló feszültségek, a problémák megoldásában is. A pár és családterápiában szükség van minden fél jelenlétére és megoldási nyitottságára.

A párkapcsolat, akárcsak az emberi lények benne, állandó változásban, átalakulásban vannak. Valójában a közös élet elkezdésekor, vagy a házasság elején szükség lenne néhány alkalmas párkapcsolati „útmutatóra” ahhoz, hogy a későbbiekben elejét vegyék az esetleges válásnak, szétesésnek.

A párterápiás ülések hosszabbak, mint egy átlagos pszichoterápiás foglalkozás, mivel a szakember(ek)nek figyelemmel kell kísérniük az összes családtag interakcióit. Sok esetben egyfajta mediáció (is) zajlik, – főként kommunikációs problémák esetén – amikor a szakember „lefordítja” a felek kommunikációs szándékát. 

A párterápiát általában – de nem minden esetben – két terapeuta vezeti. Lehetnek rövid, néhány alkalmas foglalkozás beszélgetés is – ebben az esetben párkapcsolati tanácsadásról beszélhetünk  – vagy hosszabb, 10-12 alkalmas is, amikor a fennálló helyzet, probléma súlyosabb.

Párterápiáshoz

Pár és családterápiához akkor érdemes fordulni, amikor:

Mikor érdemes coachoz fordulni?

Coaching, mediáció

Mi az a coaching?

Az angol coach szó edzőt jelent, a coaching pedig egyfajta gyakorlati tréninget, edzést. Eredetileg a sportban volt használatos, épp ezért a coaching célirányos, jól felépített beszélgetések által igyekszik segíteni a személyt, hogy a kibillent vagy bizonytalan élethelyzetben elérje és megvalósítsa céljait és vágyait. Akárcsak a sportban az edző, a coach abban segít, hogy ügyfele, a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa akár a magánéletében, akár a munkahelyén.

A coachingban kétféle irányzatot különböztetünk meg:

Life coaching: a magánéleti vagy munkahellyel kapcsolatos problémákat segít megoldani. A coach nem mondja meg konkrétan, hogy mit kell tennie az ügyfélnek, hanem rávezeti őt, és segíti abban, hogy a benne rejlő erősségeket, problémamegoldó képességeket tudatosítsa és alkalmazni tudja. A coaching főképp a jelenre fókuszál és a jelen olyan fajta formálásával, amely segítségére van a jövőnek. A folyamat lényege a célok kitűzése, a kitűzött cél megvalósítása.

Business coaching: munkahelyi vezetőknek segít, hogy a beosztottjaikat fejlesszék és jobb teljesítményt érjenek el, az executive coach pedig határozottan magas vezető beosztásban lévőknek segíti a munkáját.

Mi az a mediáció?

A mediáció során a megállapodás lényege a konszenzus, vagyis a nyertes-nyertes helyzet, mivel olyan megoldást céloz meg, amelyben mindkét fél érdekei érvényre jutnak, és amely mindkét fél számára elfogadható. A mediáció magában hordja a fejlődés lehetőségét, és egy magasabb szintű egyensúly megteremtésének esélyét.

Mediáció igénybe vehető magánéleti és üzleti jellegű konfliktusok esetén is. (Az, hogy a folyamat pszichológiai rendelőben történik nem jelenti, hogy lelki zavarral foglalkozunk mediáció esetében. Nem alkalmazunk pszichológiai kérdőíveket mediáció során.)

Coaching,-mediációhoz
Szexuálpszicho-tanácsadáshoz-(1)

Problémák, amelyekkel hozzánk fordulhat:

Szexuálpszichológiai tanácsadás

A szexuálpszichológiai szakpszichológus segíti az egyént vagy a párt az egészséges és kiegyensúlyozott párkapcsolati és pszichoszexuális működés elérésében és megtartásában, a problémák vagy azok súlyosbodásának megelőzésében. Szükség esetén együttműködik más segítőkkel vagy szakszerűen tovább irányítja a kliensét. Szem előtt tartja, hogy a pszichológiai segítés feltétele, hogy a szexualitást érintő nehézség esetében a testi/fizikai okokat szakorvos már kivizsgálta, és további orvosi kezelésüket nem találta indokoltnak, vagy azok kiegészítését a segítő beszélgetéssel javasolta. 

Másrészről a szexuálpszichológiai szakpszichológus ismeri a szexuális egészség fejlesztésének és a szexuális életre nevelés/felkészítés korszerű megközelítéseit és a HIV prevenció alapjait. Felkészült szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos pszichoedukációs egyéni/csoportos foglalkozások tartására különböző célcsoportoknak. 

A szexuálpszichológus célja az egyént/párt célzottan rávezetni az egészséges szexuális viselkedésre, a szexuális és reproduktív viselkedés élvezetének és kontrolljának képességére, valamint megszabadítani azoktól a félelmektől, szégyentől, bűntudattól, előítéletektől és más pszichés tényezőktől, amelyek gátolják a szexuális reagálását és károsítják a nemi, valamint emberi kapcsolatait.

Sportpszichológiai tanácsadás

A sportpszichológia a fizikai aktivitás lélektani hatásainak vizsgálatával foglalkozó tudomány, és a sportpszichológusok feladata a sportolók pszichológiai készségeinek fejlesztése. A főbb technikák közé sorolandó a relaxációs és imaginációs technikák, célállítás, figyelemkoncentráció fejlesztése. Ezeket a módszereket nem csak a sportolók tanulhatják meg, hanem az edzők is, hiszen ők is szorosan kapcsolódnak a munkához. 

Kutatások bizonyítják, hogy a sport hatással van az egyén fizikai, lelki és mentális állapotára. Az a személy, aki sportol, kevesebbet dohányzik, egészségesebben táplálkozik, emellett személyiségbeli változások is bekövetkeznek.  A felnőttek átélik a mozgás feszültségoldó hatását, segít az idegesség, a feszültség oldásában, a hétköznapok során felgyülemlett stressz levezetésében, valamint az önszabályozott viselkedést erősíti. 

A sportpszichológia egyik fő kérdésköre, hogy a személyiség pszichés funkciói és tulajdonságai milyen befolyással hatnak a sportoló teljesítményére, a sportról vallott nézeteire.  Kutatások bizonyítják, hogy a kiemelkedő sportteljesítmény eléréséhez a professzionális sport terén mára nélkülözhetetlen a testi képességeken túlmutató tényezők figyelembevétele és fejlesztése.

Sportpszichológiai-tanácsadáshoz

Problémák, amelyekkel hozzánk fordulhat: